10 Comments

Som konservativ känner man sig väldigt ensamn. Arbetar tex inom en större koncern däe HR avdelningen infiltrerats av woke-rörelsen med feminism, intersektionalism och klimatideologi i full blom som följd. Gick på gudstjänst i går och möttes av "schlagergudstjänst" och en kvinnlig präst med en boa runt sin hals i HBTQ-färger. Har en fru som köper SVT-narrativ rakt av utan filter och var med i unga örnarna som liten. Netflix och HBO- sänder filmer med en svart Jango och svarta, kvinnliga, vikingahövdingar och andra helsvarta filmer och i varje reklamfilm på TV finns en färgad oberoende av tema

Själv har jag ägnat mycket fritid åt att förkovra sig i ett favoritämne: historia och händelsevis djupdykning i modern, 1900_tals historia. Detta berikar dig i form av kultur, etnologi, geopolitik. Det ger dig också god insyn i ideologi och framförallt konsekvenserna därav. Jag är djupt orolig för vår och våra barns framtid samt våra förfäders arv. Kollektivistiska ideologier är och kommer alltid vara destruktiva krafter med katastrofala resultat. Något måste göras

Tack Ivar

Expand full comment

Var skall man börja att kommentera? Du har helt rätt i allt du skriver. Själv tror jag inte på arvssynd och skulle aldrig acceptera att ta på mig skulden för vad någon förfader gjort. Jag är jag och endast ansvarig för mina (och mina minderåriga barns) handlingar. Tänk om jag under en släktforskning får reda på att en förfader på 1600-talet mördat någon och avrättats för detta. Hur kan detta bli mitt ansvar? Det är absurt. En aspekt av detta är u-ländernas eviga beskyllningar att deras fattigdom idag beror på att kolonialmakterna plundrade dem under kolonialtiden. Och det är ju bekvämt, naturligtvis, och mycket skönare än att behöva erkänna att deras fattigdom idag uteslutande beror på deras egen inkompetens. Det är över 70 år sedan de sista koloniserade länderna blev fria. Jag såg ett engelskt program om jordens skatteparadis för ett par veckor sedan. Bland annat sade de att de afrikanska ländernas samlade skulder uppgick till 170 miljarder (usd, tror jag, men det kan ha varit gbp). Nuvarande och tidigare afrikanska härskares samlade förmögenheter i skatteparadis uppgick till 930 miljarder. Vårt fel att de länderna går dåligt? Så i h _ e heller! Min arvsskuld? Aldrig!

Expand full comment

Tack Ivar för att du är en fyrbåk i detta mörker!

Expand full comment

Beträffande allt hat mot vita nuförtiden, som ”Dilberts” grundaren skrev, ”This cant be fixed, just get away...”

Håller med om att det inte kan fixas, men lösningen för oss här är inte att vi ska ”get away” utan att vi måste börja återställa Sverige genom massiv återvandring. Enda sättet. Man får börja med att stänga av försörjningskranen och jobba vidare därifrån. Lagändringar och återkallande av PUT och medborgarskap för de med dubbla (de flesta som kommit senaste 20 åren har dubbla medborgarskap). Måste ske annars blir Sverige ett land som inga av våra barn kommer själva vilja sätta barn till världen i. Vi är redan på väg dit. Bråttom.

Expand full comment

En helt suverän sammanfattning av en idag global rörelse med skrämmande drag! Västvärldens självklara existensberättigande undermineras på deras egna universitet och via deras egna media. Vänstern i alla länder har ställt upp för detta med antisemitismen som bärande ide. Var blir kritiken mot islamismens järnhårda metoder att infiltrera och ta över alltfler länder?

Expand full comment

Citat ovan "Vår förmåga till självkritik har gått från att vara en styrka till att bli ensidigt självhat." Detta självhat är så märkligt. Ingen kultur i världshistorien har skapat ett sådant välstånd, en sådan framgång, en sådan tankefrihet som den västerländska! Ibland kan man undra varför man kämpade för demokrati och frihet i andra världskriget eller lade miljarder dollar på militärt försvar under kalla kriget när man nu verkar släppa allt till en fiende vars gift långsamt sipprar in i samhällskroppen utan att den stora massan av befolkningen reagerar. Det är illa, mycket illa!

Expand full comment

Svarta september 1970 Jordanien. En föraning om vad som faktiskt nu händer i mycket större skala.

Expand full comment

När jag delade denna text på Facebook blev den borttagen direkt. Tyvärr. Den var inte lämplig.

Expand full comment