11 Comments

Jag gick högstadiet 1967-69 på en skola som heter Sjumilaskolan - Norra Biskopsgården ... Då fanns det 2 vägar att välja (Allmän o. Särskild) utbildning ... Alltså, allmän Matte o. särskild Matte, samma gällde för Svenska, Engelska, Fysisk, Tyska, Spanska, Slöjd, Maskinskrivning, ... mm. gratis skolmat (Bamba) ... Alla lärare var utbildade (Lärarhögskolan) !! Fantastiskt Duktiga ... !!! Bara Förnamnet.

Då var skolan 'Statlig'.

-- -

Just My 2 Cent

*<|;-)

Expand full comment

Jag vill ha valfrihet! Så långt tillbaka som jag kan minnas före "skolreformerna" på 60-talet fanns det valfrihet. I Skåne där jag växte upp fanns det en internatskola i Osby, det fanns flickskolor, blandade skolor och gymnasier för endast pojkar i Malmö. Dessutom fanns "Spyken" i Lund, där man kunde ta studentexamen på två, tre eller fler år. På "Spyken" kunde man dessutom ta studenten i december. Det var elever, som var osäkra på att få sin examen eller en examen med ett "icke godkänd" i något ämne , som valde att gå en extra termin och "gå upp i stuk", som det kallades.

Jag var och är fortfarande en stark anhängare av mångfald och valfrihet, när det gäller skolan. Vi är nämligen så olika funtade som individer. En del utvecklas långsammare, en del snabbare. En del har mycket med sig hemifrån, andra har mindre. En del hamnar i ungdomsproblem i puberteten och en del tar det raka spåret. Olikheten är ett faktum och måste vara normen!

MEN, den svenska valfrihetsreformen på 90-talet har blivit ett totalt misslyckande! Det tvekar jag inte att tillstå öppet. Problemet tror jag ligger i att man först - med 60-talet skolreformer, inspirerade från DDR-regimen i Östtyskland - bröt ner professionalismen i lärarkåren, och därefter förlitade sig på att lärarkårens professionalism skulle klara biffen! Staten tog inte sitt ansvar! Ingen kontroll av vilka som fick starta skolor, inga centrala prov, ingen fast styrning av utbildningens innehåll och ingen kontroll av kvaliteten på utbildningen och på betygen! Staten abdikerade och lät friskoleentreprenörerna och de 291 kommunerna göra mer eller mindre vad och som de ville!

Den enda 90-tals reform, som jag kan komma på som genomförts lika hafsigt och slafsigt och utan kontroller som friskolereformen är Bengt Westerbergs - Folkpartiledarens - så kallade LSS-reform.

Expand full comment

Ge inte mer pengar till folk som ivar Arpi , han utnyttjar oss som konservativa liberala, riktiga höger och normala medborgare .

Arvi som gammal kommunist alltså som klass hatare-rasist då , han fortsätter som höger-rasist genom att diskriminera visa följer som betalat att följa honom från att svara dem med bestämmt hån

Expand full comment

En av de bästa samtal kring den komplicerade skolfrågan jag har hört hittills!

Expand full comment

Tack för en bra podd. Jag har läst, både direkt och indirekt om tankesmedjan balans och utifrån min kunskap tycker jag att de ger väl underbyggda analyser. Jag stödjer dem ekonomiskt. Hur många debatörer har ägnat tid att gå igenom kommunernas budgetar…Nu blev mkt prat om marknadsskolan, men på slutet lyfte Ivar (indirekt/direkt) frågan om vad vi vill med skolan och då i ett större perspektiv. Det tycker jag är en fråga som kommer i skymundan.

Expand full comment

Om jag återöversätter begreppet fel ber jag om ursäkt och hela inlägget ska bortses ifrån.

"Styrningskapning" antar jag avser "Regulatory capture" och det är inte primärt att politikerna blir påverkade. Vad som oftast avses är att utredningsgrupper som ska fastställa regleringar för en bransch fylls av personer som jobbar i branschen, ofta med motiveringen "det här är komplicerat, vi har koll på hur det fungerar i verkligheten". När politikerna lyssnar lite för mycket på marknadsaktörerna, och efter sin offentliga anställning hamnar i den bransch de styrt över, används ofta termen "revolving door".

Expand full comment

Mycket bra ! Marcus Larsson reder ut problemen med friskolesystemet sakligt och pedagogiskt!

Expand full comment

Håller med om att friskolerefornen misslyckats och fått alla de negativa konsekvenserna ni nämner i podden. Men! Jag förundras över att ingen funderat över vilken effekt en ordentlig, från varje skolanordnare fristående, privat som kommunal (helst statlig förstås) kunskaps- och färdighetskontroll skulle kunna ha på investeringslusten? Anonymt rättade nationella prov, återinförandet av real- och studentexamen med statligt ackrediterade censorer etc. Det är ju bara objektiv leverans- och kvalitetskontroll som saknas för att bli av med avarterna. Eller hur??? Samma misstag görs i "vinsterivälfärden"-tramset.

Ser fram emot en bok på detta tema! Eller åtminstone en podd-serie.

Vänligen,

Christian Idström, prenumerant, etc.

Med god erfarenhet av både eget och andras"skolavårdomsorgsarbete"

Alla skattefinansierade verksamheter måste kontrolleras, annars blir det som ni båda vältaligt beskriver. Helt i onödan faktiskt, lösningen finns ju där! Producera tillförlitliga och verifierbara utbildningsresultat eller tji pengar.

Expand full comment

Hej Ivar varför svarar du inte på mina telefon samtal, madelanden och sms ? Jag har prenumeration på rak höger och ändå bryr du dig inte om mig ,är det mitt namn som är orsaken?? Kontakta mig är du snäll.

Här e min fb s länken också , den som jag ville att öppna din fbs kommentar fält åt mig då kan jag skriva mina åsikter.

https://www.facebook.com/majid.alamin

Expand full comment

Att "de flesta" är emot friskolor beror nog på den totala indoktrineringen som hela tiden bombarderar oss från MSM ffa Statstelevisionen.

Skilj på vinst och utdelning. I början av programmet bluddrade ni en del om detta utan att vara tydliga. Tips: Bjud in Rebecca Weidmo Uwell. Hon är påläst på ämnet.

För övrigt bör eftergymnasial utbildning införa intagningsprov för att motverka betygsinflation.

Stig Fölhammar beskriver problemet med skolan på ett föredömligt sätt.

Ert ressonemang på slutet om demografi och liknande kan bara utmynna i att SÄRSKOLOR behövs. Även om ni inte vågar erkänna detta faktum.

Expand full comment

Viktig fråga men vilka skolor har egentligen bäst resultat? Privata eller offentliga?

Expand full comment