4 Comments

Kära nån då! Nytt världsrekord, Ivar, i eget pratande. Du till och med överröstade den intervjuade. JL har en lätt stamning, flera gånger försökte han komma in samtalet, men icke, du malde på. Trots detta: ämnet är fascinerande och det blev ett lärorikt och givande program!

Expand full comment

Lyssnade på detta med stor behållning. Kopplade ihop delen kring individ och idén om jaget. Vilket läggs fram väl i boken Magnificent Rebels som jag precis avslutat. The First Romantics and the Invention of the Self av Andrea Wulf. Kanks en författare att intervjua framöver?

Expand full comment

Hm. Behöver läsa Ljusets fiender.

Expand full comment

Tack Ivar!

Expand full comment