5 Comments
Sep 12Liked by Kinamedia

Tack Ivar och Jojje!

Expand full comment

Men Ivar, den Svenska brottsligheten vore otänkbar nästan överallt, utom i Sverige.

Expand full comment

Det blev inget vidare intelligent samtal , enligt mig.

Expand full comment

Stort tack Ivar för en utmärkt podd! Bjud gärna in Jojje fler gånger. Skulle vilja höra om hans analys av Kinas ekonomiska framtid med minskande befolkning och hög ungdomsarbetslöshet. Och då ställd mot Indiens utveckling som verkar diametralt motsatt!

Expand full comment

Stort tack! Här fick man ta del av mycket viktig information. Att statsvetare som Trita Parsi och Frida Stranne i egenskap av forskare medvetet enbart väljer ut källor som stödjer deras egen ideologi är häpnadsväckande och visar på det inflytande som vänstern har i samhällsvetenskaplig forskning.

Expand full comment