16 Comments

Lagtexten säger att en handling under nödvärn inte är brottslig så länge den inte är "uppenbart oförsvarlig". I inget av dessa fall är försvarshandlingen uppenbart oförsvarlig. Problemet är alltså inte lagtexten, utan att domstolarna inte dömer efter lagtexten. Så vad kan man göra för att få domstolarna att börja följa lagen?

Expand full comment

Helt enig. Det är domstolarna som är cruxet. Men jag håller med Ivar om att lagtexten har för många variabler, det borde gå att uttryckas enklare. Sedan är det också så att åklagaren har bevisbördan för att ett våld INTE är nödvärn. Detta kan ställa till problem i den inte helt ovanliga situationen att det är en ren sinkadus vem som angriper vem, d v s när två bus pucklar på varann. Men det är uppenbart att så som Viktors historia beskrivs är det klart nödvärn.

Expand full comment
Nov 16, 2021Liked by Ivar Arpi

Mycket viktig text. Det är uppenbart att aktivistiska domare har genom gradvist förflyttande av praxis idag omöjlliggjort allt nödvärn som inte utsätter en själv för livsfara.

Nödvärn är lagtexten till trots inte ens ett försvar när en aggressiv man, som tidigare samma dag trängt in i en villa och där beväpnad med en kniv misshandlat en där boende - kommer åkandes på sin motorcykel och en man med vapenlicens boende i huset, som med största sannolikhet vet att polisen inte kommer hinna komma fram förrän den våldsamma mannen hunnit ta sig in i huset oavsett om han ringer 112, hämtar sin studsare och laddar den med några patroner, och den våldsamma mannen går fram till de i huset boende beväpnade mannen och själv rycker i bössan och orsakar att ett skott går av vilket han avlider av och den beväpnade hederliga mannen blir dömd till ett fängelsestraff som vida överträffar de flesta grova misshandlar med tanke på straffrabatten för de under 21 år gamla, så har man i praktiken omöjliggjort nödvärn.

Notera dessutom att poliser frias i stort sett alltid vid skjutningar med hänsyn till nödvärnslagen. samma lag som används för att döma Svensson. Det är extremt ovanligt att polislagen åberopas för att fria poliser som skjuter mot, skjuter och skadar eller skjuter ihjäl personer, inklusive sådana där polisen gjort en felbedömning, utan där ger nödvärnslagen ett helt annat utslag, trots att nödvärnslagen inte gör någon skillnad på polis eller vilken annan individ som helst.

Det hela är ett perfekt exempel på vad den amerikanska mycket skarpa kulturkritkern Sam Francis kallade anarkotyranni (Detta oavsett vad man tycker om Francis åsikter i vissa idag extremt kontroversiella frågor), det vill säga:

Staten underlåter att bestraffa riktiga, hårdföra brottslingar - däri ligger anarkin - medan staten går mycket hårt fram mot vad nästan alla skulle kalla hederliga vanliga människor om dessa begår även ett lindrigt brott - och däri ligger tyrannin. Således en kombination av det värsta av två tillstånd, anarki och tyranni, således: Anarkotyranni.

PS. Som ett tillägg för att understryka att vi lever i ett tillstånd av anarkotyranni kan nämnas att det beräknas att det vid varje tidpunkt sitter cirka 5000 människor i fängelse i Europa för åsiktsbrott - det vill säga till exempel brott mot Lagen om hets mot folkgrupp (Vilket för övrigt är missvisande eftersom lagen framförallt används för att sätta dit de som uttryckt missaktning för andra folkgrupper - t ex harmlösa men smaklösa skämt - och dessutom omfattas inte svenskar av lagen vilket i praktiken gör att svenskar de jure är andra klassens medborgare) eller andra motsvarande lagar i andra länder samt lagar som förbjuder att en enskild ger uttryck för en annan historiesyn gällande vad som hände under andra världskriget vad gällde judarna, än den av eliten påbjudna historesynen.

Det låter ganska auktoritärt och antiliberalt vilket kanske vore okej om systemet erkände vad det egentligen står för - påtvingad globlism och påtvingat folkutbyte, hedonism som norm och moralisk degeneration som föredöme samt anarkotyranni som mål för rättsväsendet samt en elit som har som största mål att folkviljan inte ska få genomslag på många nyckelområden inklusive den stora ödesfrågan folkutbytet, med mera.

Men systemet utmålar sig som gott, liberalt, tolerant, förnuftsbaserat (Hur förnuftsbaserat har debatten om Sars-Cov-2 varit i Sverige), och media är numera ett med makten och försvarar status quo med lies by omission, vänstervridna val av ämnen samt ibland rena lögner - med mera - vilket är att betrakta som ren gaslightning.

Och om någon hotar systemet på allvar, även om den arbetar helt lagligt och inom det av systemet uppsatta reglerna, kommer det slå till med full kraft och arbeta i lagens gråa områden eller till och med svarta områden (Se t ex fallet Karl Hedin, behandlingen av de så kallade "22 forskarna" eller åtalet av den Sverigedemokratiska kommunpolitikern som yppade en förbjuden sanning rörande Sudaneser - detta trots att HMF-lagen gör undantag för saklig och vederhäftig diskussion, vilket ett kommunalrådsmöte ju måste sägas vara så länge samtalet förs som det brukar).

Lägg till att Sverige (och många andra länder i västvärlden) har en extremt dåligt fungerande demokrati med ett system som gynnar toppstyrning i partierna, begränsad möjlighet till personval, osäkert röstförfarande, en mycket ensidig media som är extremt mycket mer vänstervriden än svensken i gemen, inget tjänstemannasansvar eller politiker som är villiga att utkräva ansvar från så kallat opolitiska tjänstemän och så vidare och den mest rimliga slutsatsen är att den som inte är systemkritisk är ond eller ignorant, och ett av de tydligaste tecknnen på systemet ondska är hur det behandlar de som måste använda nödvärn.

Expand full comment

Hej.

Angående fallet i Rättvik, där en inkräktande kriminell narkoman som under lång tid hotat, ofredat och på annat sätt skadat kringboende, utlämnar du av okänd anledning ett par viktiga faktorer bortsett från ovanstående.

Den inkräktande angriparen grep tag i gevärspipan och försökte rycka till sig vapnet; då brann skottet av.

Detta ignorerade domstolen helt. Likaså struntade domstolen i vad som hänt tidigare under dagen och i flera år därförinnan.

Sen är slutsatsen mycket enkel: domstolar och åklagare är fiende till svenska folket. Om tre svenskar angripit en arab på samma sätt, kan du ärligt säga att du på riktigt tror att domstolen gjort samma bedömning? Du kan inte det, eller hur?

Du ska och måste som svensk agera på samma sätt som araber, negrer, zigenare och liknande invaderande folk. Antingen det eller underkasta dig och foga dig i att du som svensk är lägre stående inför lagen och inför de nya härskarfolken.

Och Ivar, detta är ingen nyhet. Gå till läggen och sök efter domar i liknande mål på sextio- och sjuttiotalet och du hittar lika stor idioti. Statens styrande har i generationer varit fiender till frihet och rätt.

Det finns två urgamla - medeltida eller äldre - ordstäv som man bör leva efter:

"Nöd bryter lag", och "Rätt sitter i spjutstångs ände".

Kamratliga hälsningar,

Rikard, fd lärare

Expand full comment

Jag tycker man skall ha rätt att gå väldigt långt i självförsvar om man blir attackerad. I de flesta fall borde det vara tillåtet att döda förövaren.

Expand full comment

Detta är ytterst oroväckande och ett pinsamt tillkortakommande för alla partier som kallar sig konservativa. Detta fick mig att äntligen bestämma mig. MED for min röst i nästa val. Hej då moderaterna

Expand full comment

Om MED och AfS skall komma någonstans borde dom överväga en gemensam lista.

Expand full comment

Mycket bra inlägg!

Expand full comment

Helt vansinnigt! Hur I jössenamn kan han bli fälld för att ha försvarat sig!? Rena turen att han ens kunde försvara sig emot tre som uppenbarligen var triggade att ställa till med skada. Surrealistiskt!

Expand full comment

Så bra skrivet! Jag är tacksam över din röst i debatten gällande de flesta ämnen du tar upp. Du är en av få som kallar en spade för en spade. Måtte du göra skillnad.

Expand full comment

Sådan lagstiftning som vi har är en katastrof! Samhället har förändrats. Ju mer våldet eskalerar, ju mer såna situationer kommer vi att få se. Det är definitivt som du säger Ivar, en kraftig reformering krävs. Man måste ha rätt att utan straff få freda både sig själv och sin familj. Det borde ske en justering av nödvärnsexcess som ger den angripne större möjligheter. Angriparen har ju trots allt gjort ett val först.

Expand full comment

Tack för att du belyser detta väldigt oroväckande fenomen. Rätten till självförsvar är fundamental och borde vara absolut!

Expand full comment

De enda omständigheterna under vilka man skulle kunna tumma på individens rätt till självförsvar, är när vem som helst kan frammana en beväpnad polis ur fickan... "When every second counts, the police are only 20 minutes away".

Expand full comment

När man delar länken till den här artikeln på Facebook, kan man inte lägga någon kommentar på det Facebook-inlägget. Man kan läsa inlägget och klicka på länken, men inte lägga någon kommentar på inlägget. Varje kommentar tas bort inom en sekund och klassas som spam. Kan det vara så att Facebook klassat substack som spam eller bara den här artikeln?

Expand full comment

Just nu pågår rättegången för Kyle Rittenhouse's självförsvar i Kenosha Wisconsin 25e aug 2020 där han sköt tre kriminella personer som attackerade honom varav två omkom. Till hans lycka var det så många som filmade hela händelsen, så han borde bli frikänd. Se videon på händelseförloppet NYPost: nypost.com/2020/09/23/kyle-rittenhouse-attorney-releases-video-in-self-defense-claim/

Rättegången kan följas live på PBS newshour på Youtube eller Courttv.com. Rättegången går in i sin andra vecka idag och idag ska den 3 personen som sköts och som överlevde vittna i rätten, det kommer bli riktigt intressant!

Expand full comment

Hej,

Finns det nåt målnummer till domen?

Expand full comment