5 Comments

Tyvärr. Att du, Fredrik, konverterade till islam är att underkasta sig totalisarismen. En barnslig tro att det bara är en lek. Jag har bara varit i Marocko 14 dagar, charterturist. Men jag har bott i Arabländer 10 år och 8 år Östafrika. Där tar man religion på allvar. Begriper du inte att vad du gör är att legitimera tolerans mot intolerans. Du sätter allt på spel för dina och mina barn och barnbarn. Med vilken rätt? Se dig omkring i Sverige idag. Tycker du om vad du ser? Resultatet vi kan se beror på den relativisering som du tycks företräda. "Javisst kan jag konvertera till islam, bara jag får kn*ll*". Enligt sharia är att lämna islam belagt med dödsstraff. En muslimsk man kan ta en ickemuslimsk kvinna till hustru. Du har själv bekräftat att det omvända inte är tillåtet. Att ställa upp på detta är Idioti! Ursäkta mitt ovänliga språk, men frihetens och demokratins dödgrävare måste få höra vad som står på spel.

Expand full comment

It's the technology stupid! Som har gjort västvärlden till bra, rika och demkratiska samhällen.

I andra frågor är det svårt att ta Fredrik Segerstedt på fullt allvar.

Visst, man kan som Fredrik Segerfeldt argumentera för att människor borde ha rått att bosätta var de vill, men då måste man avveckla de nuvarande nationalstaterna, deras lagstiftning, deras skatte- och pensionssystem och i Sveriges fall den tokiga grundlagens 2:a paragraf i 1:a kapitlet som stadfäster att det är det politiska systemets uppgift att ge arbete, bostad, försörjning, sjukvård och utbildning till alla som lever i Sverige.

Expand full comment
May 30, 2023·edited May 31, 2023

Spänstigt samtal!

Fredrik Segerfeldts inställning till att Sverige blir ett fattigare land genom den invandringspolitik, som han förespråkar, är ungefär: Vem bryr sig.

Sannolikt har Segerfeldts samma likgiltiga inställning till att Sverige även blir ett betydligt farligare land genom den invandringspolitik, som han förespråkar.

Men även om man kan förmoda, att Segerfeldt faktiskt har samma inställning som Stalins hantlangare, att man måste knäcka några ägg (om man ska göra en omelett)=offra några svenskar för den invandringspolitik, som han förespråkar... så hade det varit intressant att höra, hur han skulle ha lagt sina ord.

Hur ser Fredrik Segerfeldt på sitt eget ansvar för de negativa konsekvenserna av den invandringspolitik, som han förespråkar? Utöver den ymniga, invandringsrelaterade våldsbrottsligheten -

"JUST NU: En död efter

skottlossning i Solna:

”Sköt mot varandra” -

så drar sig många kvinnor för att vistas utomhus efter mörkrets inbrott, socialsekreterare, bibliotekarier och nämndemän m.fl. blir hotade, föräldrar skjutsar sina barn till olika aktiviteter (i stället för att barnen får gå själva), gamla människor vågar inte gå ut m.m. m.m. Den tidigare befolkningen har kort sagt fått sina liv påtagligt försämrade genom Fredrik Segerfeldts och likasinnades försorg.

Lite trist att Ivar Arpi avstod från att undersöka, hur Segerfeldt förhåller sig till den invandringsrelaterade otryggheten, när han förespråkar en politik, som innebär att Sverige blir ett farligare land. Vilket ansvar (om något?) anser Segerfeldt att han själv har för de negativa konsekvenser, som han i realiteten pläderar för, att befolkningen ska påföras? Vilket ansvar (om något?) har Segerfeldt (som han själv ser det), när han i realiteten förespråkar, att Sverige ska bli ett farligare land?

Expand full comment

Mycket hörvärt samtal. Många intressanta trådar, t ex när Segerfeldt 54 min in i avsnittet påpekar hur fulländat det västerländska samhällssystemet är jämfört med alla andra som prövats. Klockrent.

Expand full comment

Ska bli synnerligen intressant lyssning!

Expand full comment