11 Comments

Stort tack Susanna! Tyvärr har vår konflikträdsla och feghet målat in oss som rädda råttor i ett hörn skrämda av islamism och påverkade av vänsterns förvridna verklighetsuppfattning. Där försvinner med tiden alla goda värderingar och etik och moral som grundlagts av tidigare generationers mödosamma strävanden. Din dystra framtidsvision kan då bli verklighet om vi inte nu försöker förstå den verklighet vi lever i och med all kraft tar avstånd från all antisemitism och står upp för Israel.

Expand full comment

Som jag ser det, så är det ett Alexanderhugg som krävs för att lösa Sveriges problem. Knuten är, att svenska myndigheter och institutioner är så marinerade i "sossetänk". Hur många myndigheter har kommit till under de senaste 30 åren? De borde läggas ned, pronto. Sluta med alla bidrag till civilsamhällets organisationer/föreningar. Kan de inte klara sig på egna meriter, så har de inget existensberättigande. Liksom parti- och presstöd. Förbjud alla skattefinansierade verksamheter att syssla med certifieringar av olika slag. Tänk så många utbildade personer som i så fall frigörs för nyttiga, produktiva jobb. SIDA borde läggas ner. Det är bara till nytta för sina anställda.

Försörjningsstöd i dess olika skepnader måste kombineras med krav på bidragsmottagaren. Bär- & svampplockning, skogsplantering och röjning av sly är riktiga jobb som många bidragstagare borde kunna utföra.

MEN. Det finns en fråga som är i högsta grad akut. WHO som vill skaffa sig diktatoriska befogenheter över hela världen. Det brådskar eftersom de har satt en tidsgräns till i början på december för synpunkter. Egentligen är det enda rätta att lämna WHO, redan i morgon. Var finns debatten? Inte i Riksdagen. Inte i Public Service. Inte i övriga BidragsMedia. Den enda, mig veterligen, som lyft frågan är kloka Elsa Widding, men hon är ju en vilde så henne vill ingen lyssna till. Det blir väl som så många gånger förr att debatten kommer efter att vi passerat "the point of no return".

Det var lite smått och gott. Det just nu viktigaste är att lämna WHO

Expand full comment

Det blir ytterligare en sänkning av Sveriges IQ.

Expand full comment

Vilken sorglig, men troligen sann, framtidsvision.

Expand full comment

Jag glömde.

Det jag skrev är sådant som jag tycker du borde prata med Fredrik Kärrholm om. Det är moderat politik, eller borde vara det.

Expand full comment

Tack!

Expand full comment

Varför ska jag som stödjer SD rösta på M? Kunde vara en lämplig fråga att ställa till Fredrik.

Expand full comment

...och ändå fortsätter folk att rösta på partierna till vänster...obegripligt!

Expand full comment

Tack för en skrämmande & bra krönika Susanna

Fråga gärna Fredrik om de ser ngn lösning på " Utmaningarna "

Var det inte Gudmunsson som sade att utmaningar är problem man inte ser någon lösning på ?

Keep on rocking

Expand full comment

Tack för insiktsfull artikel Susanna!

Tyvärr verkar vi vara på väg dit trots alla välmenande ord från politiker. Den judiska minoriteten blir mer och mer trängd i Sverige. Tror att det var något mycket negativt när Sverige släppte in Arafat och Fatah/PLO i Sverige i början av 80-talet.

Tänker på Johnny Cashs sång "Matthew 24 is knocking at the door". Det positiva är ändå att Israel finns precis som bibelns profetior förutsagt.

Expand full comment