12 Comments

Visst vill jag att Sverige går med i NATO men inte till vilket pris som helst. Mycket viktigare att inte göra några eftergifter till islamister. Tror Sverige klarar sig långt på de garantier man redan har och låt NATO sköta diskussionerna med Turkiet och Ungern.

Expand full comment

Håller helt med!

Expand full comment

Utmärkt text. Varför förstår inte majoriteten att tolerans är utmärkt men att detta förutsätter att motparten också är tolerant. Om man inte tar seden dit man kommer så är man inte välkommen. Idag finns det alldeles för många i Sverige som bär på en intolerant kultur och religion dessa måste anpassas. Inte svenska lagar och normer!

Expand full comment

Det finns en omständighet som inte alltid uppmärksammas och det är att med den muslimska tron så följer också Sharialagen, dvs. en höggradigt politisk komponent. Att skapa förbud mot kränkning av Islam blir också ett förbud mot kritik av Sharia vilket inte hörs i debatten. Det är alltså mycket viktigt att inte kompromissa med yttrandefriheten.

Expand full comment

Den uppkomna situationen är ett lysande tillfälle för muslimer att flytta fram sina positioner. De är tålmodiga och tar det i den takt som gives. Obs! Detta är en religion som anser sig vara "den enda rätta" och som stämplar alla som inte tror likadant som "otrogna". Hur demokratiskt är det? Hur öppna är de för andra trossamfund? För ett antal år sedan lovade muslimer i Botkyrka att man inte skulle ha böneutrop, bara man fick bygga en minaret till sin moské. Hur länge höll det löftet? Nu har man böneutrop på fredagar inför fredagsbönen. Om man velat integrera sig och acceptera det nya hemlandet Sverige så kunde man ha kallat till bön med klockringning. Varning för Sharialagar. Jag minns flera tillfällen där man framfört önskemål om att få införa sharialagar. Förmodligen menar man då i de egna leden. Det behövs någon som kan slå näven i bordet nu och säga ifrån. Slutdiskuterat! I Sverige gäller svenska lagar och förordningar. I era länder gäller era! Enkelt!

Expand full comment

Arpi for president!

Expand full comment

I Islams namn har otaliga kyrkor skändats, en 84-årig präst slaktats i sin kyrka nära Rouen, läraren Samuel Paty halshuggits, ca 12 journalister mejats ner med maskingevär hos Charlie Hebdo, Buddastatyer från 500 AD skjutits till smulor i Bamyian, oersättliga konstverk förstörts i Palmyra och annorstädes, misshagliga avbildningar förstörts därför att idolporträtt inte tolererats, kristna kyrkor förstörts i mellanöstern och, och, och....

Varför skall Europa och européer och andra folk acceptera förbud mot koranbränningar under omständigheter där muslimer inte visar respekt för andra kulturer och religioner?

Ett förslag kund vara att låta FN eller internationella domstolen i Haag avgöra om det är straffbart att bränna Koraner.

Expand full comment
Aug 3, 2023·edited Aug 3, 2023

Instämmer i allt utom förslaget för när det gäller sådant här går det inte att lita på FN

Expand full comment

Tack, som alltid, för en lysande text.

Expand full comment

Du har helt rätt! Svenska politiker från höger till vänster har tappat orienteringen! Delvis beror det på rädsla och feghet men oxå pga att det numera är tämligen relativt vad som är rätt och fel! Bildt är en överskattad idiot som lever på sin längd och dryghet! Han borde inte få så mycket medialt utrymme!det finns ingen intelligentia i Sverige längre! Landet är förlorat!

Expand full comment

De flesta något bildade personer vet vad islam innebär för muslimer och ickemuslimer när det gäller våld och förtryck. Ändå ägnas spaltmetrar åt sådana beskrivningar när det egentligen handlar om Sveriges behov av att bli NATO-medlem. Detta är en existentiell fråga det närmaste decenniet. Muslimernas inflytande i Sverige blir en existentiell fråga om ett par decennier om ingenting görs nu. En justering av ordningslagen kan både lösa NATO-frågan och underlätta hanteringen av den andra frågan.

Expand full comment

Jag tycker verkligen inte att vi ska justera någon lag eller förordning för att gå andra religioner till mötes. Det är bara en TRO. Tro betyder att man inte VET. Att man reagerar som man gör i muslimska länder är "medeltida" som Margot Wallström uttryckte det. De kan inte rå för det - eftersom de fått detta med modersmjölken, men vi ska inte infoga oss och buga och krypa, anser jag.

Expand full comment