12 Comments

Mycket bra avsnitt. Klok och intressant gäst och föredömligt lyssnande av Ivar.

Expand full comment

Mycket bra! Ljuset i mörkret är Ivar och politiker som Fredrik Kärrholm. Vänsterns människor ersätter fakta med känslor och är helt förblindade av sin ideologi och följer kollektivt det politiskt korrekta ställningstagande som basuneras ut av sina egna. Västerlandet anses av vänstern vara skurkarna i konflikten i mellanöstern (oikofobi) och hatet mot Israel är ren och skär förtäckt antisemitism. Skulden för det som nu sker i Sverige med antisemitism och intellektuellt förfall är den brist på akademisk frihet och yttrandefrihet tillsammans med en växande politisering av skolan där faktakunskap till stor del har ersatts av ideologisk styrning. Fredriks övertygande analys om maktambitioner 31 min in i podden tror jag är helt riktig. I dag saknar socialdemokraterna ett unikt program och deras ideologi med rötterna i socialism saknar i dag verklighetsförankring. Historiskt var målet för detta parti att anpassa väljare till sin ideologi men nu måste man själva anpassa sig till sina väljare. Ett parti med denna målsättning har ingen framtid.

Expand full comment
founding

Ett jättebra avsnitt och bra intervju med Fredrik Kärrholm. Som dessutom helt korrekt kritiserat Jamal El-Haj för dennes samröre med Hamas. Dock undrar jag om man inte kan jämställa denna situation med Lamottes facebookinlägg där han redovisade domarna mot Tomas Åberg, tidigare engagerad i föreningen Näthatsgranskaren. Rena fakta men trots det blev Lamotte dömd för förtal och Hovrätten dubblade dessutom bötesbeloppet. Finns inte risken att även Kärrholm med tanke på Lamotte-domen kan bli dömd för förtal. För vem vill i dessa dagar bli betraktad som Hamas-vän. Det om något måste väl betraktas som förtal hur väl man än kan grunda sitt påstående. Som jag ser det krävs någon form av lagändring, man borde inte kunna bli dömd för att man framför sanningen.

Expand full comment

Med politiker som Fredrik Kärrholm verkar moderaterna ha kommit på rätt köl igen. Hade stora förhoppningar om att den borgerliga regering som tillträdde 2006 skulle stoppa en vansinnig invandringspolitik och nedskärningar i försvaret. Så blev det inte vilket vi får betala för nu. Hoppas också att den stora massan av befolkningen så småningom inser att socialdemokratin är helt vilse.

Expand full comment

Elsa Widding deltar i en konferens för att få mer kunskaper. Hon utsätts då för ett drev och tvingas avgå från SD. Jamal El-Haj deltar aktivt i Hamas terroristmöten och får, när det kommer massmedia till kännedom, en timeout från politiken och blir t.o.m. försvarad av Magdalena Andersson. Vad har hänt med socialdemokraterna? Man säljer sin allt svagare själ för att försöka återta makten.

Expand full comment

Man kan nästan känna lite hopp när man hör Fredrik, vi får hoppas....

Expand full comment

Först vill jag tacka för ett intressant samtal med Fredrik. Han verkar mycket förståndig.

MEN. Till dig Arpi:

Du bad i inslaget med Susanna Birgersson om förslag till frågor som du kunde ta upp med Fredrik. Jag tog upp ett antal frågor som inte togs upp. Vilket jag iof kan förstå.

Att du inte tog upp frågan om World Health Organisation, WHO gjorde mig väldigt besviken. WHO`s propåer om överstatliga, världsomspännande TVINGANDE befogenheter verkar vara en ödesfråga för vår demokrati och nationella oberoende.(Hur oberoende vi i verklighet är, är en annan fråga). Det finns en "dead line", den första december för vår statsminister att framföra synpunkter till WHO. Ingen debatt, utom i A-media. När skall Riksdagen ta upp frågan? Kanske som vanligt, strax efter det är för sent.

Att ni inte pratade om WHO kan kanske motiveras med att "det inte är Fredriks bord". Han är gubevars riksdagsledamot och bör känna till frågan.

Kanske kan Anna-Karin Wyndhamn få dig på spåret. Hon brukar ha näsa för väsentligheter.

Expand full comment

Bra som vanligt, Ivar! 👍👊

Expand full comment

Mycket bra poddavsnitt!

Tack Ivar och Fredrik för att ni kämpar för ett bättre Sverige!

Mår väl av att höra era sunda tankar och idéer i allt detta kaos.

Expand full comment

Snälla gör trabskriberiberingar jag har inte tid att lyssna.

Annars får hag prenumerera på nåt annat

Expand full comment

Bra diskussion. Det svåraste- som diskuteras på slutet kommer antagligen att kräva exceptionella kontrollsystem, övervakning och "diskriminering", vissa tjänster kan man inte ha med klankriminell bakgrund. Man måste tyvärr räkna med påtryckningar och tvång för initialt oskyldiga.

Expand full comment