2 Comments

Hej Ivar!

Synnerligen relevant, som vanligt.

Tänkte på definitionen av islamofobi som Brendan drog, och den är ju vad proponenterna hävdar.

Men begreppet är ju ordagrant en patologisering av meningsmotståndaren, och här finns historiska paralleller – i Sovjet led dissidenterna av smygande schizofreni …

Hälsningar Peter

Expand full comment

Thanks!

Expand full comment