3 Comments

Tack Ivar och Anna-Karin! När politiker premierar ideologisk forskning som inte använder sig av korrekt metodik och sedan använder sig av resultaten i utbildning och samhällsbyggnad så bidrar de till en politisering som är förödande för samhället. Detta är falsk forskning med avsikt att bana väg för en ideologi och det finns alltför många exempel på det i världshistorien. Falska resultat bidrar inte till den grund som är en förutsättning för korrekta beslut. ”Ju längre bort ett samhälle kommer från sanningen, desto mer kommer det att hata dem som säger den” (George Orwell).

Expand full comment