1 Comment

Fantastisk att ni två hittat varandra och bidrar till folkbildningen/debatten som de starka och modiga parhästar ni är.

Tack och Välkommen A-K Wyndhamn 🥰🤗

Expand full comment