4 Comments

Tack!

Expand full comment

Fler än jag som tror att automatiseringen i samhället och införandet av AI kommer att accelerera på grund av låga födelsetal?

Expand full comment

Intressant. Jag vill veta vilka böcker Ivar Arpi refererar till också.

Expand full comment

Herman Lundborg är inne på folkfrågan i Västerlandet i fara! 1934 kom den ut.

Expand full comment