5 Comments
Sep 14, 2023Liked by Anna-Karin Wyndhamn

Tack Anna-Karin och Ivar! Mycket intressant!

Expand full comment

Fattar jag det rätt så rör ämnet några hundratal människor i befolkningen eller far jag fel, inte ens tusen individer? Upplys mig gärna.

Expand full comment

Det är inte utan , att jag kommer att tänka på både "de apatiska flyktingbarnen ", "metoo" och "afghanska flyktingbarn". Alltså att folk hugger tag i något diffust som de kan använda för egoistiska syften. Med "folk " menar jag människor, lika okunniga som jag i det aktuella ämnet, som vill göra sig till talespersoner för en förtryckt minoritet. Ungefär - Tänk om JAG kan bli känd för att ha stått upp för den här förtryckta och negligerade minoriteten! Då kan JAG bli en person att räkna med!

Expand full comment

Har man bränt sig på Nässlor så gnuggar man sig med tussilago blad eller grodblad

Expand full comment

42:15 Varje manlig spermie bär slumpmässigt på antingen feminint X eller maskulint Y som sin halva av det blivande kombinerade könskromosomparet. Könet blir därmed fastställt i det ögonblick äggcellen med sin givna X-halva befruktas och kodas som påbörjat foster med antingen anlaget manligt XY eller kvinnligt XX.

Expand full comment