7 Comments

Hoppas transkriberingen av intervjuerna fortsätter!

Expand full comment

Transkribera mera! Tala må vara silver men tigande läsning är guld...

Expand full comment

Transkriberingen av intervjuerna tycker jag är väldigt bra! Hoppas dessa fortsätter.

Expand full comment

Håller med.

Expand full comment

Om man vurmar för allas lika värde. Om man kämpar för att Sverige och Europa ska bli multikulturellt och mångetniskt. Om man säger att alla har lika rättigheter. Då ska man också kunna ställa alla dessa personer och grupper inför samma behandling.

Så säger man dessa saker som ovan, men är för feg för att ställa ut tex rondellhunden så kalla dom lögnare.

Expand full comment

Om transkriberingen upphör lär många lite äldre följare ge upp. Jag gillar att själv kunna sålla i texten, gå fram och tillbaka och så vidare, något som inte fungerar i en podd.

Expand full comment

Det saknar betydelse om den politiskt korrekta ”konstvärlden” i Sverige skulle se en staty av rondellhunden som konst därför att Hanif Bali och Chang Frick står bakom den. Den kommande statyn kommer förmodligen ändå

att gå till konsthistorien på grund av dess kulturhistoriska värde liksom

Lars Vilks.

Den nuvarande politiskt styrda konsten i vårt land har nog en hel del efterräkningar att vänta sig, framöver.

Expand full comment