10 Comments
Feb 11Liked by Ivar Arpi

Kan du inte intervjua Niall Ferguson?

Expand full comment
author

Bra idé!

Expand full comment

Tråkigt att det tycks avlägset att hitta universitetsrektorer som står upp för en fri forskning. Är det feghet eller är de alla postmodernisktiska wokes?

Expand full comment

Intressant artikel på många sätt. Diskussionerna kring samer har oftast varit enkelspårig och det har känts som att de vill vara en sekt som inte får ifrågasättas. Uppenbarligen behövs det objektiv forskning i ämnet om alla "vi andra" ska förstå den samiska situationen. Risken är ju annars att samer hamnar i utanförskap som orsakas av deras egen ovilja till gemenskap. Ska bli intressant att följa fortsättningen i ämnet. Slutligen är det oroväckande att den akademiska världen ibland verkar ointresserad av objektivitet.

Expand full comment

Tack för en intressant och viktig artikel. Vad jag saknar är en länk till Hjelms responsartikel. Jag har inte lyckats hitta den själv.

Expand full comment

Det är högst sannolikt meningslöst att be Umeå Universitet att ändra beteende. Din artikel, Ivar, kan tjäna som signal till andra som står utanför. I likhet med andra organisationer, vilka tagits över av aktivism buret av vad som närmast kan beskrivas som religiös övertygelse, kan nog förändring endast ske genom ingripande utifrån, alltså politik från regering och riksdag. Ingen religiös sekt lämnar sin tro för att utomstående ber dem göra det och internt förgörs så klart alla sådana strävanden.

Expand full comment

Det här är bara en liten del av allt som försiggår.

Samtliga myndigheter struntar i förarbetena till Miljöbalken, vilka föreskriver att Riksintresse för renbete får utpekas på renbetesmark. Myndigheterna understödjer tvärtom Sametinget och samebyarna när de pekar ut Riksintresse för renbete på privatmark, som omfattas av lagakraftvunnen dom att dessa inte belastas av rätt till renbete. Se Renbetesmålet, Härjedalen.

Ingen forskning bedrivs över varför renlaven försvunnit från alla marker i Norrland där rennäring bedrivs. Försvinnandet tillskrivs skogsnäringen, även där ingen skog finns. Varför renlaven frodas söderut problematiseras inte. Söderut kommer den tillbaka även på hyggen, men inte där rennäring bedrivs.

På direkt fråga varför renlaven inte sätts upp på "rödlistan" svarar dess högste på SLU:- ja men vi har ju Fulufjället!

Så mycket för habitatkraven i Miljöbalken!

I Härjedalen har 160 000 ha av fjällböndernas marker överförts, med tvång av staten, till samebyarna. Gratis "Tvångsförflyttning" ,p g a överbetning på nordkalotten, av ren och renägare fortgick ända till mitten av 1950-talet. På vår fjällbefolknings bekostnad !

Genetiken är glasklar! Samerna är den senast tillkommande minoriteten i Sverige.

Detta är bara en del av de oegentligheter

som pågår.

Mvh Peter Wagenius

Expand full comment

Rasifiering är obehaglig och leder inte till något bra. Detta måste få diskuteras. Särbehandlingen av människor baserad på kultur, ras eller religion är inte hållbar. Klart att vissa skriker när privilegier blottas och ifrågasätts.

Expand full comment

Tråkigt att läsa om Umeå Universitets ryggradslösa uppträdande. Den akademiska friheten finns bara i högtidstalen inte i verkligheten. Att backa bara för att det handlar om samer då det alltid blir känsligt, är svagt.

Expand full comment

Enligt ståndpunktsteorin måste den själv vara en ståndpunkt, om inte så är den formulerad från en punkt oanfrätt av bias och vederlägger därmed sig själv. Det kryllar av motsägelser i nyspråkligheten, t.ex. det finns inga sanningar. Är det en sanning? Vad gäller vetenskapliga metoder blir följderna märkliga, det är alltså Ok att använda rasbiologi i stället för genetik, astrologi i stället för astronomi, oral tradering, isnad inom islam istället för källkritik, etcetera. När skall stolligheterna ta slut?

Expand full comment