4 Comments
Jan 23·edited Jan 23

Ivar, det här var ingen vidare bra pod.

Det är felaktigt att säga att staten "hjälper" utlånaren genom att kräva in skulder för utlånarens räkning. Detta sker endast mot avgifter, som ska täcka kostnaderna för ärendet. Det är regeringen som beslutar om storleken på avgifterna.

Alla banker gör kreditförluster. Läs årsredovisningen från vilken bank som helst får ni se. Jag kan hålla med om att vissa kreditföretag borde regleras hårdare, exempelvis de som ger SMS-lån och andra liknande låneerbjudanden.

Sedan 2006 finns det en lag om skuldsanering (SFS 2006:548). Den som ansöker och beviljas skuldsanering, tvingas då leva på existensminimum under fem år.

Att trappa av eller att ta bort ränteavdraget innebär att asymmetrin i skattesystemet bryts, om inte ränteinkomster görs skattefria. I dag utgår en kapitalskatt om 30% på ränteintäkter.

Expand full comment

Håller inte med Stig Fölhammar, detta var en excellent pod. Företag lurar konsumenterna till att bli debitorer.

Expand full comment

Intressant podd👍🏻 - genererade hos mig ”jag tänkte inte på det”.

Är själv pensionär och mår illa av den aggressiva marknadsföringen av typen hypotekslån till äldre. Med skyhöga räntor som känns först när de eller arvingarna erfar att fastigheten tagits/stulits ifrån dem !

Expand full comment

Håller med Fölhammar, men så har jag också varit ekonom i 40 år. Det är inte ofta att du ställer till med amateur hour på detta sättet. Bl a har du fel i att bankerna äger låntagarens fastigheter. Låntagaren tillgodogör sig värdestegring eller värdeförlust på objektet. Det är en aspekt av ägandet.

Sedan förstår jag var du och författarinnan kommer ifrån. Osannolikt många människor kan inte hantera enkel ekonomi och sätter sig i skiten i åratal. Mitt eget förslag är att sköta indrivningen som i USA. Det är redan ett bra steg på vägen att lagstifta att fortsättningsvis kräver vi inte in sms-lån. Gissa om den företeelsen hade försvunnit fort.

Expand full comment