3 Comments

Jag tycker inte att Ivar Arpi behandlar folk som prenumrerar hos honom på hederlig , vänlig sätt , han struntar fullständig på att svara på folk som ringer honom eller skickar sms , meddelande etc .

( I don't think Ivar Arpi treats people who subscribe to him in an honest, friendly way, he completely ignores answering people who call him or send sms, messages etc.)

Expand full comment

Blev klar med mina studier 1991 när proppen gick ur svensk ekonomi. Läste statsvetenskap,nationalekonomi och media/kommunikation. På AF blev jag mer eller mindre. Utskrattad när jag anmälde mig som arbetslös. Där trodde man fortfarande att i princip vilken utbildning på universitetetsnivå som helst ledde till ett kvalificerat jobb. På den tiden pratades det inte om hur behovet av arbetskraft såg ut. Tänker rätt ofta på min egen far. Han började som springpojke och arbetade sig sedan uppåt. Då hade det inte gått inflation i personer med akademisk utbildning som idag.

Expand full comment

Superintressant!!!

Expand full comment