2 Comments

Väldigt intressant gäst om ämnen som i vissa fall är självklara men som man knappt "får" tala om. Speciellt det om patriarkatet tycker jag var ett intressant resomenang.

Expand full comment

Bra att denna boken översätts. Borde döpa om genusvetenskap och all dess ideologiska grund till; "Makt via Jämställdhet". Som en fridlyst blomma, man får inte plocka den eller ifrågasätta den.

En vetenskap som ej kan ifrågasättas/kritiseras/resoneras är ingen vetenskap. Det är en "Doktrin"

Mkt bra samtal. Tack!

Expand full comment