9 Comments

Så är det, for stora delar av media och så har det alltid varit. Journalister har alltid "köpt" sig tillgång till beslutsfattare genom att ge dessa plats utan kritik i media; SVT, DN, etc. Det är så man blir "Etablissement" (och för det betalar vi 10 miljard till svt/sr och 1 miljard till andra per per år). Den som kritiserar "för mycket" blir stämplat som rättshaverist och blir "cancelled" som det heter i dag. Egentligen finns det bara god, dålig eller ingen kritik. Det konstiga är att vi som skattebetalare betalar för "ingen" varianten . Varför ska man betala för "ingenting"?

Expand full comment

Detta är inte en fråga om Covid finns eller inte eller om den är farlig. Detta handlar om svenska journalistiskens totala haveri. Frågan är egentligen hur journalister utbildas och skolas in. I svensk skola ska man lära sig kritiskt tänkande men så fort man får jobb som journalist så saknas förmågan att ifrågasätta och att behandla olika påståenden utan politiska inslag i sin rapportering. Jag var i UAE under deras tre månaders lock-down och där fanns en totalt annan syn på pandemin än den ansvarige i Sverige. UAE har en mycket lägre dödlighet och kontrollfunktioner än Sverige. Bra Ivar.

Expand full comment

Inte en enda svensk journalist, Lisa Bjurwald inkluderad, verkar klara av att läsa de studier som släppts om covid. Det är inte svårt: Följ covid19crusher på Twitter eller mig, och då hade ni vetat att 99,99% av all covid-relaterad död plus mången annan död av cancer och hjärtproblem hade kunnat undvikas med åtgärdat blodsocker, zink-nivåer, och D-vitamin, sedan nässprej och munskölj vid infektion för att dra ner på mängden virus, och riskgrupper eller folk som inte är intresserade av att bli sjuka alls tar ivermektin och fluvoxamin direkt vid symtom eller förebyggande. Var och en av dessa åtgärder löser problemet till 70-95%!

Men media rapporterar inte om dessa studier utan bara om potentiella mediciner som kan fungera om några år, och Läkemedelsverket mörkar medan SBU verkar rulla tummarna.

Expand full comment

Hej Ivar! Tack för allt fint arbete. I samband med corona kan jag rekommendera Bret Weinsteins podavsnitt (Eric Weinsteins bror som jag antar du känner till) om Ivermectin och dess starka profylaktiska egenskaper mot corona.

https://open.spotify.com/episode/16X3VckZeuuoXD0lCNJoik?si=09b27b7595f64676

Allt gött!

Expand full comment

Det är intressant att de här forskarna tar för givet(?) att det huvudsakligen är sociokulturella orsaker som ligger bakom det att "orten" drabbas så hårt. Det Norske Folkehelse Instituttet, FHI (motsvarandene svenska FoHM), har undersökt detta. Det visade sig då trångboddhet, utsatta jobb osv spelade en betydligt mindre roll än väntat. https://www.fhi.no/publ/2021/covid-19-blant-personer-fodt-utenfor-norge-justert-for-yrke-trangboddhet-me/

Expand full comment

Ett mycket allvarligt problem idag tas upp här. Befolkningen innehåller många välutbildade, erfarna och kritiskt tänkande, som idag nästan totalt har givit upp inhemska medier och istället

läser nyheter och diskussioner på andra språk, även vetenskapliga rapporter, och drar egna slutsatser därav. Statstelevisionen är en skandal. Sverige framstår som obegåvat. Det är en felaktig bild sett till befolkningen utanför medievärmen. Fortsätt Lisa och Ivar.

Expand full comment