19 Comments

Jag anser att i bägge de här klippen skulle bråkstakarna åkt i backen, för om inte polisen börjar markera, så har snart de kriminella tagit över varje del av samhället. För det är väl inte meningen av RPC att vi medborgare ska börja ta lagen i egna händer.

Expand full comment

De skulle mer än åkt i backen.

Batonger och pistoler skulle omedelbart dragits och alla som var där skulle ställts på knä handbojade och mobiltelefoner skulle tagits från dem och lagts framför dem.

Varje försök till motstånd skulle mötts med oväntade slag med handen mot halsen eller upprepade batongslag mot ansiktet och huvudet (Som inte är så teleskopbatongen ska användas då det är potentiellt livsfarligt) och om någon sprang skulle verkanseld skjutits i ryggen.

När alla väl stod på rad på knä handbojade skulle den som beordrade aspiranten och den som hotade polisen fått ett plötsligt knytnävsslag i halsen och ett hårt knä i mellangärdet, sedan ett svep ellr kast ner på marken och väl där skulle hälften av de närvarande poliserna gått lös och de asociala personerna fått tänder utsparkade, käkarna sönderstampade, revben brutna av sparkar och som avslutning händernas ben krossade med något lämpligt verktyg från polisbilen medan den andra halvan av poliserna bevakade de hanbojade.

Därefter skulle poliserna valt en av de andra som var där och som stod på knä slumpvist genom "ole dole doff" och gett denna precis samma behandling.

Och de som gjorde detta skulle vara den gamla tidens manliga poliser som presterade minst 7 på ISOKAI-testet.

Det är så långt det gått nu och enbart brutalt, stenhårt, rått och extremt obehagligt våld kan eventuellt återupprätta respekten för auktoriteter bland dessa asociala element som beter sig bortom alla rimliga gränser. Det bästa är naturligtvis att omedelbart utvisa alla individer som inte har svenskt och europeiskt påbrå till ett land vi gör ett avtal med - som Danmark försöker göra -, det näst bästa att bara sätta dem i fängelse på livstid oavsett exakt vilka brott de begått.

Jag brukade vara en stark förespråkare av att ett land måste med lag styras och trodde att "the rule of law" var en sak som gjort västvärlden till en stor civilisation men det är det inte. Det är västerländska människor och västerländsk kultur, dvs sättet att bete sig människa mot människa, som gjort västerlandet till något stort, och att tro att utomeuropéer från Afrika och Mellanöstern skulle vara som européeer och kunna upprätthålla det samhälle vi skapat är inget annat än en önskedröm skapad under 1900-talets andra hälft av självhatande européer, ofta individer som inte passade in och som hyste ressentiment mot majoritetetssamhället, tillsammans med invandrade aktivister, Edward Said en av de första, givet att inget av folken som bor i dessa områden, kolonialiserade eller ej (Etiopien var aldrig koloniserat) har lyckats konstruera samhällen som fungerar som våra.

Om vi flyttade till emllanöstern tvivlar jag på att vi skulle skapa samhällen som linar det den nuvarande befolknigen har skapat, och som naturligtvis växt fram på organisk väg för att få ett stabilt och så optimatl fungerande samhälle som möjligt. Så när t ex Irak har poliser som reglebundet ägnar sig åt polisbrutalitet finns det ett gott skäl för detta, och det är att det är det bästa sättet att organisera ett samhälle som bebos av framförallt araber på.

Det finns helt enkelt ingen anledning att tro att människor från dessa länder svarar på samma incitament som människor som härstammar från Europa, av flera politiskt inkorrekta anledningar, och det är dags att vi låter den insikten sjunka in.

Läs mer evolutionspsykologi och intelligensforskning och mindre av de idag degenererade vetenskaperna (Sociologi, litteraturvetenskap, idéhistoria och så vidare) som idag är helt genomsyrade av kritisk teori/Frankfurtskolan som är djupt anti-västlig och även i sina mest extrema skrifter anti-vit.

Observera, detta inlägg är inte avsett att sprida missaktning mot människor från Mellanöstern och Afrika. För det första är det naturligtvis så att inte alla människor därifrån beter sig på detta vis, och det är inte nedlåtande att konstatera att olika folk svarar olika på samma incitament och därför lever bäst under olika samhällssystem om man inte anser att liberal demokrati är det högsta styreleskicket, "historiens slut" där vi har närmat oss gud, vilket jag ser som oerhört naivt och helt verklighetsfrånkopplat men någonting som sannolikt kommer få överges i takt med tt Kina blir den nya hegemonen i världen istället för USA.

Han-Kineserna, som utan tvekan är ett folk som är kapabla att skapa ytterst ordnade samhällen verkar trivas utmärkt med ett mer auktoritärt samhälle och demokrati ger de generellt inte mycket för, t ex. Viulka är vi att säga att de måste leva under inte bara demokrati, utan dessutom liberal demokrati där eliiterna sätter gränser för vilka frågor folket får påverka.

Också, detta är avsett att vara en saklig diskussion om hur politikerna svikit svenskar och européeer boende i Sverige i årtionden så att vi nu hamnat i en sådan situation som Enoch Powell fruktade skulle bli fallet och nu måste vi ta till extremt obehagliga åtgärder som ytterst innebär att vi gör våld på oss själva, men det är fortfarande enda lösningen om vi inte vill ha ett ännu värre samhälle där makt är rätt vilket vi allt mer går mot - i parallellsamhällena är detta redan fallet.

Expand full comment

Polisens ledning får först ge sina anställda lov att ta tillbaka kontrollen. Sen får man ta tillbaka allt man har förlorat, gata för gata. Dvs det finns inga lösningar i dagsläget så länge sossarna har makten.

Expand full comment

Tack, Ivar, för att du skriver vad som bör skrivas. Så slipper jag, som inte har en plattform, att få magsår i frustrationen...! "Missfirmelse av tjänsteman" låter som en bra lag att återuppliva.

Expand full comment

Jag håller med om att man kan få magsår av frustrationen. Besvikelsen över allt som förstörts i Sverige gör att jag fått magkatarr.

Expand full comment

Polisen är helt utlämnad till sitt öde i Sverige, domstolar och politiker är passiva, en polis kan både få en käftsmäll och bli hotad utan någon allvarligare konsekvens för förövaren - återigen är Sverige unikt i världen beträffande slapphet och brist på påföljder. I t ex USA ger det upp till 5 års fängelse att hota en polis.

Expand full comment

Framför allt måste ordningsmakten ha samhällets -och i synnerhet politikers- stöd, det är vad som fattas i Sverige. Jag har bott i ett annat EU-land i 25 år, och där skulle det aldrig hända att politiker och samhället i stort inte stod bakom och visade stöd för polisen, som t.om. åtnjuter 'busets' respekt i hyfsat stor omfattning. Och vi har heller inte i närheten av den situation Sverige genomlider.

Expand full comment

Ja, ja, "skall inte", "borde", ... Men vilka åtgärder skall vi vidtaga? Hur skall vi tänka? Vad krävs för att det skall bli på det sätt det "borde" vara? Måste inte en massiv och utbredd mentalitetsförändring ske? Måste vi inte motverka hundra år av idealistisk polemik, som har fått folk att inte bara acceptera situationen som den är, utan även välkomna den och se framför allt fördelarna i den, medan nackdelarna förträngs?

Expand full comment

Som vanlig medborgare utan våldskapital blir tillvaron svajig med vetskapen om hur det ser, hur utvecklingen negligerats av politiker vars främsta prio varit och är att slå plakatretorik i skallen på Åkesson. Att försöka trycka in verkligheten i ideologiska fantasiscenarier istället för att vidta åtgärder som gör skillnad nu och på lång sikt-lära sig av andra länder, är en loop landets styrande är ohjälpligt fast i. Gated communitys och medborgargarden, köpa skydd av avhoppade poliser som startat egna säkerhetsföretagblir framtiden. De poliser som inte orkar blir utbrända vrak med ptsd, dirty cops eller hoppar av och startar eget. Jag skulle lätt gå ihop med andra och köpa skydd av välutbildad polis med ambitioner att både hjälpa beskydda som känner att de fått nog av inkompetenta politiskt tillsatta chefer som kastar dem under bussen stup i kvarten.

Expand full comment

Jag är nära bekant med en polis som började tjänstgöra i början av 80-talet. Då var budet från början, för "rävar" som nybörjare kallas internt, att sätta sig i respekt. Cheferna uppmanade till det och inom rimliga gränser backades kollegor upp. Idag är alla skräckslagna för att bli anklagade för vad det vara månde och stöd från chefer är inget man automatiskt kan räkna med. Vissa kriminella har endast respekt för våldskapitalet, det är så de rangordnar sig internt också för övrigt. "Farbror Barbros" snälla handkräm är inget som imponerar på de här personerna. Att använda grova könsord och andra tillmälen mot en polis ska göra ont. Tillräckligt ont för att man inte ska vilja göra om det. Annars kommer det här bara att eskalera.

Expand full comment

Att förolämpa eller använda könsord mot någon ska naturligtvis inte vara olagligt. Att mordhota däremot, som en av dem gjorde, borde ge konsekvenser.

F.ö. anser jag inte att kårandan borde stärkas. Det är en farlig väg att gå. Polisens lojalitet ska ligga hos medborgarna, inte den egna kåren. Poliser som vittnar mot andra poliser ska backas upp till 100%. Lösningen är att införa body cams, som dokumenterar hela händelseförloppet. Både poliser och kriminella skulle tänka sig för om de visste att varje handling spelas in och kan användas emot dem i domstol.

Expand full comment

I princip håller jag med dig, en alltför stark kåranda kan skapa negativa effekter, utan tvekan. Det som kan befaras om man litar alltför mycket på film-clip är tyvärr att de klipps, redigeras och sedan går viralt i olika syften. Sedan kan massmediala drev förorsaka ett tryck. Det är kax-kulturen som driver fram det här och utan att veta exakt hur bör beteendet leda till prestigeförlust för de här elementen i stället för tvärtom som det nu är.

Expand full comment

Ser inte direkt att det saknas lagrum i dessa två fall. Båda personerna är så ur balans att det skulle vara enkelt att provocera fram en nödvärnssituation. Det handlar mer om polisens policy och självklart den taktiska situationen.

Svensk polis lider av någon slags tveäggad inställning till rättsskipning där det alltid saknas lagar och/eller samtidigt som man aldrig använder de verktyg som de har.

Ett exempel på hur utvecklingen gått de senaste 20 åren är när polisen öppnar verkanseld och skadar en stenkastande demonstrant under Göteborgskravallerna. Detta prövades sedermera i domstol med firande dom. Det innebär att polisen kan använda relativ kraftigt våld för att skydda sig. Varför använder man sig inte av det våldet vid stenkastning i utanförskapsområden?

Expand full comment

Dödsskjutning igen. Idag i Husby. Så tragiskt.

Expand full comment

Så länge regeringen sitter i utpressningsläge, beroende av ett parti för vilket enda problemet med skjutningarna är allt bly i naturen, ser man ingen lösning.

Expand full comment

Idag har en man skjutits till döds i Göteborg. Det är absurt. Rena kriget på Sveriges gator och torg. Tänk vad det kostar. Polisinsatser, ambulanser, operationer, sjukhusvård, utredningar, rättegångar, kriminalvården, sociala myndigheter. Skattepengar!! Löntagare betalar detta rakt ur fickan. Karastrof.

Expand full comment

Denna typ av text måste nå ut till allmänheten - hur ska vi göra? Ibland tänker jag att ett seminarium på gatan utanför Rosenbad borde arrangeras. De som verkligen borde läsa denna nyhetsanalys annan än våra traditionella - åsiktsstyrda - medier gör nog tyvärr inte det. Ge inte upp!

Expand full comment

Missfirmelse av tjänsteman!! Jag har grovt smädat Löfven och Morgan J. Men det accepterar de utan vidare. De skyddar kriminell verksamhet. Du fick ett mail om detta under din tid på Bulletin

Expand full comment

Andreas Lekare vet vad han pratar om. Det här är skådespeleri. Det gaphalsarna vill uppnå är att visa hur tuffa de är som vågar hota och gapa på polisen. Jag har med egna ögon bevittnat liknande situationer där gaphalsar verbalt attackerat polisen. Vad Lekare däremot har fel i är att poliserna bara är statister. Poliserna är symbolen för makt och farlighet. Även kriminella vet att poliser kan vara farliga om man pushar dem för långt. Därför ger det väldigt mycket machopoäng att visa att man vågar vara uppkäftig mot polisen. Min gissning är att det förmodligen inte hade varit lika mycket tjafs om det inte funnits några vittnen närvarande som kunnat sprida ryktet om gaphalsens modighet.

Det som borde påpekas när liknande skådespeleri inträffar är att det i praktiken är riskfritt att gapa och skrika på polisen. Gaphalsen vet att polisen inte kommer att ta fram tjänstevapnet och skjuta honom. Polisen är tränad för att behålla lugnet och försöka de-eskalera liknande situationer. Detta är låtsastuffingarna väl medvetna om. Och de angriper oftast inte polisen fysiskt, för då vet de att polisen måste svara med våld, vilket kommer att leda till ett förnedrande gripande. I de fall polisen faktiskt blir fysiskt angripna är det antingen fråga om människor som är upprörda på riktigt, eller också när polisen är numerärt mycket underlägsna. Då måste även polisen backa.

Expand full comment