5 Comments

Bra intervju, hon känns ärlig, närvarande och sund.

Expand full comment

Bra men fortfarande för mjäkig. #SD22 🚂💨

Expand full comment

Hon säger bra saker -- men hur blir det med återvandringen?

Expand full comment

Jag har förtidsröstat, men man kanske skulle ändra till Ebba ändå...? ;-)

Expand full comment

Vad och du och alla andra har missat är det viktigaste av allt. Agenda 2030 och the Great Reset. Dessa dödgrävare av frihet och demokrati tycks alla makthavare blunda för, alternativt instämma i. Vad är M. Anderssons roll i WEF. Vilka fler svenska politiker är del av WEF eller Bilderberg-gruppen mfl . Nu är det för nära valet, så det är nog för sent att ta upp detta.

Expand full comment