10 Comments

Som vanligt en nykter observation. Dock Ivar..

du har gradvis alltmer börjat bryta in/av, ta över, beskriva, förklara och förtydliga på ett sätt rör sig åt en från ovan perspektiv. Jag förstår din iver Ivar men...

Du har en väldigt klok sidekick och vi som lyssnar är minst lika intresserade av vad hon har att säga och jag föreställer mig dessutom att vi, era lyssnare, är kapabla att dra en och annan tråd själva också.

Jag var sannolikt inte ensam om att knyta ihop det hela under Anna Karins inledning när du bara "måste" förklara det du just förklarat i 20 minuter.

Have faith. Vi fattade redan...

Expand full comment

Tack det var en fin anmärkning som beskriver exakt min reaktion när jag lyssnade till detta i sig som oftast intressanta samtal mellan er. Ivar dominerar och håller monolog, bitvis, vilket reducerar samtalspartners plats (i minuter och innehåll) väsentligt. Det är oklokt.

Expand full comment

Vi trogna lyssnare har vi nog alla noterat denna gradvisa förskjutning. Men Ivar är klok och förstår det unika AKW tillför så det kommer med stor sannolikhet justeras.

Expand full comment

Oerhört viktig podd! Personligen kan jag känna att jag föredrar att ta del av åsikter som vågar och vill tycka annorlunda. Detta helt enkelt beroende på att det så tydligt i det offentliga samtalet hur man ska tycka. Detta formar tyvärr hela samhället. Sverige måste öppnas upp om vi ska ha en chans att komma tillrätta med de problem som finns.

Expand full comment

Klimatet och Lena Andersson: Varför behöver vi käbbla om vad som är naturliga klimatförändringar eller inte? Menar dessa "korridor"-människor att vi ska sitta med armarna i kors om det är naturliga förändringar? Måste vi inte vidta alla tänkbara åtgärder för att motverka de stora klimathändelser som vi nu upplever - i vilket fall som helst? Enormt onödigt att lägga tid och diskussion på vad som är det ena och det andra. De som upplever att det blivit mycket mer klimatkatastrofer nu för tiden kanske måste betänka att vi har ett helt annat nyhetsflöde idag än förr. Vi fick nog inte reda på allt som hände på vår jord. Det är väl troligt att klimatet förändras på vår planet även om människorna inte skulle finnas. Jorden är inte för evigt - som jag har fattat saken. Personligen tror jag att det både är naturliga orsaker och mänsklig (dålig) påverkan.

Islamofobi: Hur kan det komma sig att INGEN ställer några motkrav och motfrågor offentligt till muslimer som sätter Koranen och tron framför allt annat? I mitt minne finns att muslimer önskat införa sharialagar i Sverige - inte bara en gång. Varför tar vi inte upp detta till debatt? Är det bara jag som tycker att det finns en inbyggd kränkning i islam i och med att man anser att man har "den enda rätta tron" och att alla som inte tror som dem är "otrogna". För mig är det en kränkning mot alla andra religioner och tänkesätt. Regeringen, journalister och s k "politiskt korrekta" kryper och hukar och försöker slå knut på sig själva för att gå bokstavstroende muslimer tillmötes. Vi ska anpassa oss efter dem och t o m ändra i våra lagar. Men snälla! Vakna upp! Ställ lite krav på tillbaka: Anpassa er till svenskt levnadssätt. Jämställdhet. Inga barnäktenskap. Endast en fru - som har självbestämmande över sitt liv. Ingen uppdelning mellan manligt och kvinnligt i moskéer. Använd klockringning i st för böneutrop i minareter. Kräv att ingen har dok och shador på sig. (Det står inget om sådana krav i koranen - och om det hade gjort det så borde civilisation och framåtskridande stryka sådant.) Det finns mycket mer att kräva. Och varför i vill man så gärna vara i Sverige - när det finns flera muslimska länder som borde passa så mycket bättre??

Expand full comment

I humaniora studeras människors relationer och att som forskare inom denna disciplin inte vara mottaglig för människors vunna erfarenheter beträffande mänskliga relationer betyder bara att man inte använder sig av ett för humaniora vetenskapligt förhållningssätt. En forskare som motsätter sig det är ingen forskare och en fakultet som effektivt utestänger forskare med en icke accepterad livsfilosofi förstör forskningsmiljön. Ett pluralistiskt och öppet klimat måste finnas för att nå kunskap om skeenden. Den vetenskapliga diskussionen om klimatet som sker inom forskningsvärlden döljs till stor del av massmedias enkelriktade diskussion. Har man ett kritiskt ifrågasättande förhållningssätt så ställs man inför inkvisitionen och utestängs från vänsterns hegemoniska diskurs. Till sist, vad gäller religioner så påverkas inte en i människor djupt och sant förankrad religion av hädelser eller kritik.

Expand full comment

Giordano Bruno /Lena Andersson! Man kan se paralleller! Sällan eller aldrig har konsensusmajoriteten haft rätt o inte heller fört vetenskapen framåt!

Expand full comment

Tack. Teoretiska konsekvensanalysbefriade akademiker med vänsterlutning. Det finns en hel del dylika utopister i Sverige och västvärlden...De värsta är att de oemotsagda får sprida sin verklighetsfrånvända maltusianistiska (vet inte om det ens är ett svenskt ord...) dynga i MSM...Vad skall det till för att den välfärdslobotomerade och sovande majoriteten skall vakna?

Expand full comment

Bravo!

Jag finner https://www.cspii.org för diskussion om politisk islam, betydligt intressantare än Gardells pinsamma piruetter. Sofie Löwenmarks arbete står sig.

Expand full comment

Om det ska röras om i grytan på riktigt så skulle man önska att det ginge att hitta någon etablerad vänster-kändis som kunde ställa upp på resonemanget. Så som det ofta går till viftas mycket bort med var någonstans politiskt en debattör står. "Ivar Arpi, han är ju HÖGER så det han säger stämmer aldrig" och för all del vice versa. Möjligen en naiv dröm då många söker trygghet och skydd i sitt stim och var ska den stackars vänster-kändisen sedan kunna söka skydd och trygghet, när hon eller han hädat svårt?

Expand full comment