6 Comments

Mycket bra att politiska manifestationer förbjuds. Detta medverkar bara till spänningar mellan olika grupperingar och i slutändan spänningar mellan olika universitet. Vi har nog med politisering i läroböcker, i public service, inom idrott osv. Det finns ingen anledning att använda just universiteten till att sprida sin ideologi. Ideologier som wouk och identitetspolitik osv hör inte hemma inom universiteten, tro får man göra på egen hand. Fritt tänkande och diskussioner inom undervisningen ska det givetvis finnas stort utrymme för men inte politiska manifestationer med avsikt att påverka andra människors tro. Verkligheten har tydligt visat att rektorer inte kan dra en gräns mellan omoraliska och uppviglande politiska manifestationer. Med olika politiska manifestationer skulle lärosätena själva kunna inordnas till att bli en ideologisk högborg för ideologiskt likasinnade vilket skulle medföra spänningar och politisering mellan olika lärosäten. Jag undrar hur en ljusmanifestation hos Chalmers för terroroffren i Israel skulle mötas av antisemitiska grupper. Om man ska tillåta politiska manifestationer på lärosäten så skulle man lika gärna tillåta politiska manifestationer i t.ex. kyrkor, på idrottsläktare osv. Manifestationer genom klädsel kan förbjudas med urskiljning. På lärosäten möts olika kulturer och det finns ingen anledning att bidra till spänningar som i slutändan kan påverka kvaliteten på undervisningen.

Expand full comment

Här är ni ute och cyklar! Bra att politiska demonstrationer förbjuds på campus!

Expand full comment

Gick på Konstfack under mitten av 70 talet där förekom diverse politiska manifestationer som om man inte deltog då blev man mobbad och utesluten ur gemenskapen! Att enskilda får yttra vad som helst är absolut men demonstrationer där det finns olika åsikter och individer och utgör institutioner som ska vara neutrala Nej inga demonstrationer.

Expand full comment

Jag tycker att man inte ska ha politiska manifestationer på universitet för att försöka påverka andra sina åsikter där man studerar eller arbetar. Det kan man syssla med på sin fritid utanför campus. Politiska diskussioner ska och kommer alltid att finnas inom lärosätena ändå.

Expand full comment

Idag vågat många inte uttrycka vad de egentligen tycker eller känner varken mellan skål och vägg eller mera offentligt. Man är så rädd för att inte passa in. Därför behöver vi mera av en öppen debatt under ordnade former om vi inte vill avskaffa demokratin på sikt. Och var inte så förbaskat rädd för att inte passa in!

Expand full comment

Har vi inte en höna av en fjäder här, när det gäller Chalmers? För mig är manifestation mycket mer än samtal och diskussion. Man har väl yttrandefrihet fortfarande på Chalmers? Den kan de inte avlägsna och det tror jag inte heller är avsikten. Ovanligt snårig diskussion idag tycker jag.

Lite töntig historik:

Vi diskuterade en hel del på 60-talet utan sociala medier och telefoner, under lunch, kafferaster och fritid. Undervisningen, kurserna var för krävande för en naturvetare. Manifestationer var på annan plats, om man såg det som angeläget att delta. Vilket många gjorde.

Det var annorlunda i samhällsvetenskapliga ämnen. Långpratare med politiskt intresse läste i regel sociologi och pedagogik. De flesta politiskt vänster med mikroskillnader i olika namngivna fraktioner, som krävde intensivt definitionsarbete. Sågs ofta i gemensamma lokaler såsom kårhus och liknande.

På DEN tiden visade någon personlighet/attityd- studie jag läste att det fanns likheter mellan humanister och naturvetare., medan samhällsvetare var av lite annan ull.

Politiska partier fanns representerade vid kårval och hade bord lite härochdär, när det var aktuellt.

Idag har vi sämre förståelse för, önskan om, koherens och lite större acceptans för böljande ytligt prat med tillmälen, även i viktiga angelägenheter. Detta intill förvirring. Vä-manin känns igen i "cancellering", sortering och egen terminologi till hjälp för de processerna.

Ibland behöver man fokus och stillhet och fritt från yxor för svåra jobb, under en del av dygnet. Så enkelt kan det vara. På Chalmers.

Expand full comment