10 Comments
Mar 6Liked by Ivar Arpi, Johan Lundberg

När extrema grupper med ideologiska avsikter orsakar självcensur hos massmedia och medier så är detta ett mycket allvarligt hot mot demokratin, en demokrati som är bräcklig men försvaras tappert av några modiga journalister. Tack Johan och Ivar!

Expand full comment
author

Tack själv för att du är med och bidrar!

Expand full comment
Mar 6Liked by Ivar Arpi, Johan Lundberg

En bra och viktig inlaga! Hoppas att den blir läst av många!

Expand full comment
author

Tack!

Expand full comment
author

Kul att du läser och är med!

Expand full comment

Den svenska socialdemokratin har alltid, under 100 år, verkat för att omstörta samhället genom reformer. Den samarbetar med och understödjer allt från Maoister till Islamister på grund av att Dessa vill välta det Västerländska samhällssystemet över ända. Att nutida Sossar som Stefan Löfven, Morgan Johansson eller Magdalena Andersson på en direkt fråga skulle förneka att ha en samhällsomstörtande agenda går att bortse från. Det räcker med att kontrollera vad Palmes generation ville för 50 år sedan. Sverige har länge styrts av ultrarapidbolsjeviker med en klart destruktiv idé om samhällsutvecklingen.

Expand full comment
author

”Den långa marschen genom institutionerna” är en iaf delvis annan förklaring till fenomenet

Expand full comment

Det betyder fokus på De som faktiskt agerar samhällsomstörtande, som genomfört den långa marschen medan Socialdemokratin blundat.

Expand full comment

Ni är ett ljus i mörkret!

Expand full comment

Tack. Det bästa är att man känner sig inte ensam längre. Era analyser ger en klarare bild av det man ser men inte förstår varför det tillåts pågå. Bara det att sambanden lyfts upp i ljuset gör att väldigt obehagliga människor blottas och deras agendor tydliggörs. Att jobba, ta hand om min familj och skapa ett liv, har tagit all min tid. Ert perspektiv är viktigt för mig. Annars hade man trott världen blivit galen.

Expand full comment