4 Comments

Mycket upplysande och bra! Tack!

Expand full comment

Bra dialog och info. Hade varit relevant med diskussion om nuvarande diskrimineringslag som motverkar diskriminering baserat på:

* kön

* könsöverskridande identitet eller uttryck

* etnisk tillhörighet

* religion eller annan trosuppfattning

* funktionsnedsättning

* sexuell läggning

* ålder

Dock ingår inte "politisk läggning" som ett kriterium - vilket även har blivit prövat av DO när några riksdagsledamoter kastades ut ur en restaurang. Även om det skedde enbart p.g.a. deras politiska läggning (de satt i riksdagen) så var det inte brottsligt. Rätt eller fel? Fel tycker jag.

Vore också bra med resonemang kring avsaknaden av konstitutionell domstol i Sverige, vi har idag Konstitutionsutskottet men är det tillräckligt?

Expand full comment

Det är lika fel att böja sig för islamisters "oordning och kaos" som att låta sig skrämmas av Putin. Sverige har svenska lagar. Acceptera eller flytta. Putin har suttit för ensam i sitt glastorn för länge. Världen har sprungit ifrån honom. Han fattar inte! Sorry jag gled lite fel där - men det är samma fel i resonemanget - tycker jag.

Expand full comment

Mycket intressant ämne, ser fram mot att höra ert samtal, har inte börjat än.

Men nu när du tar upp kampsport måste jag fråga hur din knoge ser ut efter du fick in ”en rak höger” på Mustafas näsa? Bildbevis?

Expand full comment