5 Comments

Mycket bra intervju med I Wennemo. Du Ivar är också duktig på att få ett SAMTAL till stånd

Expand full comment

Mer av den här typen av samtal, bra Ivar. Det som jag dessutom tyckte var bra i den här podden var diskussionen om politikens förutsättningar, vilka vägar väljer vi framöver.

Expand full comment

Om man inte under sitt liv inte gör upp med döden blir det svårt att faktiskt uppskatta livet som ju bygger på att det är ändligt. Ser det som ett kretslopp. Man lämnar avtryck som påverkar någon annan som gör sin livsresa. Lidande däremot är något som jag fasar för. Därför ska varje individ själv få styra över sitt slut. Ser det också som det yttersta tecknet på den egna viljan.

Expand full comment

Om USAs inflation till en del har sitt ursprung från pandemin då myndigheter var generösa med offentliga utgifter så borde det gälla Sveriges inflation också och inte, som framförs i samtalet, framför allt bero på kriser i omvärlden. När man undersöker väljares bakgrund som utbildning och var man bor geografiskt så är det lätt att dra felaktiga slutsatser varför man röstar som man gör. Alltfler väljare vill värna det egna landet i en orolig värld och den nationella samhörigheten blir då allt viktigare.

Expand full comment