2 Comments

"ingen hemma" samma med telefonen.

Expand full comment

Tack!

Expand full comment