9 Comments
May 25, 2023Liked by Ivar Arpi, Anna-Karin Wyndhamn

Riktigt bra!

Expand full comment

Kritiken mot Lena Andersson utgick från att flytta fokus från politik till känslosås. Kritikerna har ett syfte och det är att underminera den traditionella familjen. Familjen är ett hot mot den socialistiska drömmen. Vi skall alla vara "atomer" i den stora statliga familjen. Läs gärna Rebecca Weidmo Uvell. Länk nedan:

https://uvell.se/2023/05/23/lena-andersson-resten-1-0/

Jag är 72. Min bästa vän är 15 och alltid hungrig.

Expand full comment

Tack för länken till artikeln av Uvell. Den klargjorde mycket bättre vad det handlar om än andra artiklar och även än detta podavsnitt av Under all kritik

Expand full comment

Kul att höra. Tack.

Expand full comment

Det är uppenbart att även många svenska journalister inte är läskunniga då texten som ni påpekade handlar om retorik och inte om fattigdom! En illvillig tolkning är att journalistkåren är så enögd och impulsstyrd att man hoppar på alla möjligheter för att svärta ner debattörer i stället för att diskutera vad artikeln egentligen handlade om! Tyvärr hoppade ni på det tåget! Hade varit bättre om ni diskuterade rådande retorik och att man faktiskt vill förbjuda diskussion med hänvisning till att det finns enbart en sanning! Som parantes kan sägas att förmågan till anpassning är väsentlig för vår överlevnad. Hur vi klara det är nedärvt.

Expand full comment
author

Hej Ulla! Tack för respons. Politisk retorik är ju nära nog omöjlig att resonera kring utan att utgå ifrån det objekt/den företeelse/situation som retoriken avser att beskriva. I detta fall innebär det att diskussionen även adresserar och problematiserar hunger och fattigdom som tillstånd. Hälsningar A-K

Expand full comment

Tack för att du tog dig tid att svara! Är själv mycket orolig över tonläget i retoriken för närvarande! Om ni inte har sett dagens presskonferens med Baudin och Shekarabi så gör det! Ännu ett häpnadsväckande exempel på lågvattennivå! Var med på Palmes tid med den hårda retoriken som då hade en helt annan verkshöjd och då kan jag säga att jag inte var någon Palme fan!

Expand full comment

Fantastiskt samtal 🙌 Tack!

Expand full comment

Men för helvete, skärpning nu Ivar (och Anna-Karin). Vi lyssnare (och betalare) bryr oss inte om hur ni har det hemma ,ed fru och barn. Kom till saken! Gjorde Lena Andersson rätt eller fel? Är hennes text ett slag i ansikten på de fattiga eller inte? Borde hon ha tänkt efter före?

Jag slutade lyssna efter 16 minuter.

Expand full comment