9 Comments
May 25Liked by Ivar Arpi, Anna-Karin Wyndhamn

Riktigt bra!

Expand full comment

Kritiken mot Lena Andersson utgick från att flytta fokus från politik till känslosås. Kritikerna har ett syfte och det är att underminera den traditionella familjen. Familjen är ett hot mot den socialistiska drömmen. Vi skall alla vara "atomer" i den stora statliga familjen. Läs gärna Rebecca Weidmo Uvell. Länk nedan:

https://uvell.se/2023/05/23/lena-andersson-resten-1-0/

Jag är 72. Min bästa vän är 15 och alltid hungrig.

Expand full comment

Det är uppenbart att även många svenska journalister inte är läskunniga då texten som ni påpekade handlar om retorik och inte om fattigdom! En illvillig tolkning är att journalistkåren är så enögd och impulsstyrd att man hoppar på alla möjligheter för att svärta ner debattörer i stället för att diskutera vad artikeln egentligen handlade om! Tyvärr hoppade ni på det tåget! Hade varit bättre om ni diskuterade rådande retorik och att man faktiskt vill förbjuda diskussion med hänvisning till att det finns enbart en sanning! Som parantes kan sägas att förmågan till anpassning är väsentlig för vår överlevnad. Hur vi klara det är nedärvt.

Expand full comment

Fantastiskt samtal 🙌 Tack!

Expand full comment

Men för helvete, skärpning nu Ivar (och Anna-Karin). Vi lyssnare (och betalare) bryr oss inte om hur ni har det hemma ,ed fru och barn. Kom till saken! Gjorde Lena Andersson rätt eller fel? Är hennes text ett slag i ansikten på de fattiga eller inte? Borde hon ha tänkt efter före?

Jag slutade lyssna efter 16 minuter.

Expand full comment