35 Comments
Dec 31, 2022·edited Dec 31, 2022Liked by Ivar Arpi

Hela identitetspolitiken är ju i grunden helt vansinnig. Möjligen drivna av en önskan att få känna sig "normala" ska barriär efter barriär rivas. Fundera ett ögonblick över hur vänstern skulle reagera, exempelvis allas vår Linda Snecker (kommunist i riksdagen), om ett antal heterosexuella män med tagna namn som "Sprängfyllda Pungen", "Skamlöse Påsättaren" eller vad jag nu ska hitta på, skulle sätta igång med sagostunder för barn? Ramaskri från vänstern givetvis och det självfallet då med rätta. Det är lika galet som med rasismen där endast "vita" kan vara rasister trots att de flesta sunt uppfattande människor vet att avoghet mot från den egna gruppen avvikande förekommer i samtliga etniska grupper. Normalt heter det att samhället är "översexualiserat" med klagomål på sexiga annonser med mera. Däremot hyllas alla företeelser som kan klämmas in under rubriken "hbtqi (kanske har ännu fler bokstäver tillkommit?)". I amerikanska Marinkåren övervägs nu att avskaffa tilltalen "Ma'am" respektive "Sir" till överordnade. Något befäl som identifierar sig som något annat än vad aningslösa underlydande kan förledas att uppfatta på grund av kropp och utseende skulle ju kunna bli kränkt. På allvar alltså. Andelen av befolkningen som har en egen identitetsuppfattning som på det här sättet avviker från vad som kan uppfattas på grund av exteriör, multiplicerat med den andel av dessa personer som arbetar som befäl. Denna produkt multiplicerat med den andel av dem som saknar förståelse för att underlydande kan uppfatta dem som varande av ett visst kön på grund av att de ser ut som det kön de uppfattas som. Denna slutprodukt utgör en sannolikt tämligen liten population och rent hypotetiskt antagen "hänsyn" till dessa ska vända upp och ner på ett helt lands tilltalskultur. Tänk se'n då om det finns en transsexuell låt oss säga sergeant som under stor vedermöda genomgått könsbyte till man. Inkluderande en vilja att verkligen bli betraktad som man, tilltalas som man. Det ska alltså berövas den personen nu. Blir inte en sådan person kränkt då, jag menar i alla fall kanske? Ska det lösas med att just transsexuella som kan påvisa ett uttalat önskemål om detta får utgöra undantag?

Dårskapen har ingen gräns och det är dags att alla som av konflikträdsla alltför länge bara sett allt detta breda ut sig börjar säga ifrån. På riktigt. Nästa steg kan väl annars bli att det ska vara förbjudet för barn att ha typiska flick- eller pojkkläder på sig i förskolan. Eller kanske senare i skolan också. Jag menar så ingen blir kränkt. Eller att nå'n ställföreträdande kränkt oroar sig för att någon KUNDE ha blivit kränkt, typ.

Expand full comment

Tack Ivar för att du inte räddhågset står och tittar på. Uppskattar ditt mod och att du använder din plattform till ett sådant här viktigt ämne.

Bevara barnen för detta spektakel till sagostunder och all annan sexuell normlöshet. Låt barn få vara barn.

Fortsätt på inslagen väg.

Gott nytt 2023.

Pernilla

Expand full comment
Dec 31, 2022·edited Jan 1, 2023Liked by Ivar Arpi

Jag håller helt med och då nämner Arpi inte ens innehållet i de normkritiska sagorna som är det största problemet för mig. Det torgförs som en vanlig sagostund men sagorna är inte vanliga sagor.

Expand full comment

Det är osannolikt och surrealistiskt att se hur alla moraliska gränser passeras utan minsta kritik från det s k etablissemanget, allt medan upprördheten är stor när Jomshof ifrågasätter rimligheten i att stenkastande upprorsmakare frias i Tingsrätten. Ordet 'moral' har, likt ordet 'rasism', förlorat sin rättmätiga innebörd och att bryta mot vedertagna normer har blivit viktigare än att skydda barn från otillbörlig påverkan - det är sanslöst illa om du frågar mig - förfallet är totalt.

Expand full comment

Mycket bra skrivet!

Ska man bryta ner ett samhälle måste alla gemensamma värderingar bort och man måste få barn och ungdomar att börja tvivla på det mesta.

Helt enkelt söndra och härska - gammal men fortfarande effektiv metod!

Tyvärr duckar alltför många föräldrar inför dessa pedofila sekter som tillämpar samma metod som etablissemanget tillämpat mot människor som varit av annan åsikt i andra kontroversiella frågor.

Gott Nytt År Ivar ! - tack och lov för dem som törs tänka själva!

Expand full comment

Tack och lov för att det finns människor som vågar säga ifrån. Tack Ivar Arpi och tack till Sverigedemokraterna. Det kväljer mig att tänka på att små barn utsätts för sexuella yttringar av det här slaget. Jag stöttar att alla får ha sin sexualitet och ska känna sig trygg med det - så länge det inte tvingar andra till något som de inte vill. Min åsikt är att det handlar alldeles för mycket om sex nu för tiden. Jag är ingen puritan, men jag tycker att det var bra på den tiden sex mellan två människor handlade om uppvaktning, ömhet, förälskelse, respekt och passion. Inget man ska delge andra än de inblandade parterna. Ni får gärna kalla mig gammalmodig. Och pedofiler förstår tydligen inte skillnaden mellan vänlighet och sexuellt utnyttjande. Någon borde tala klartext om detta - gärna undervisning i tv av experter och läkare. Gott Nytt År! (Hoppas kan man ju alltid.)

Expand full comment

Bra text! Gott nytt år!

Expand full comment

Väldigt bra skrivet Ivar.

All cred åt dej.

Gott nytt år, nu e det fest :)

Expand full comment
Dec 31, 2022Liked by Ivar Arpi

Gott Nytt År Ivar!

Expand full comment

"Alliansens åtta år i regeringsställning. Man införde fem jobbskatteavdrag, fortsatte privatiseringarna av det offentliga, men accepterade och fortsatte med vänsterns identitetspolitik."

"Åtminstone inom den anglosaxiska världen har företagsjättarna anammat wokevänsterns synsätt på bred front, helt enkelt för att man tror sig ha identifierat var makten finns – hos woke-vänstern."

De här delarna av texten får mig att darra av både ilska och skräck. Varför är det så här? Varför skall wokevänstern tillåtas ha initiativet? Högern måste sluta vara mesiga, att ta tillbaka initiativet är civilisationsavgörande!

Expand full comment

Är inte drag en form av appropriering?

Expand full comment

Du formulerar det så bra! Har tänkt likadant - vad är drivkraften för burleskartister att uppträda för småbarn? Skulle man applådera kvinnliga burleskartister som sagoberättare på biblioteken? Tycker precis som i din slutlkläm: Låt barnen vara i fred!

Expand full comment

Hej och gott nytt år! Välskrivern och tankeväckande text.

Mina reflektioner:

Att blanda barn och sex är oacceptabelt. Det är skrämmande hur allt yngre barn blir utsatta för sexuellt material och sexuella närmanden. I mitt eget fall var jag 13 började främst äldre män med sådant, och det var hemskt nog. Jag personligen var väldigt rädd och äcklad av män i åratal efter.

På ytan är det därför inte konstigt att särskilt flickor i 14-18 årsåldern instinktivt ser sig som "radikalfeminister" och många mödrar i min egen ålder försöker uppfostra sina pojkar till allt annat än män.

MEN ökad frihet, nedtryckandet av allt maskulint och systematisk lössläppthet i alla åldrar är inte lösningen på frågan allls. Tvärtom tror jag det leder ned i den berömda negativa spiralen.

Jag tror att sunt förnuft, avsexualisering av barn, begränsningar, goda förebilder och respekt behövs. Helt enkelt grundläggande moral, något som alltför ofta anses som "konservativa värderingar" idag.

För att ta tillbaka saken till drag, att utsätta barn för alltför sexuellt beteende kommer öka risken för utsvävande och okritiskt sexuellt förvridet beteende när de når tonåren och vuxen ålder. När allt kommer omkring är sexuella handlingar mot barn just pedofili.

Sen med det sagt, åter igen anektotiskt blev jag lika hårt uppfostrad i motsatt riktning, vilket ledde till stor förfäran under skolans sexualundervisning "Kommer inte barn från bön och den helige andes välsningnelse?" och än större förfäran av närmandena några år senare.

Summa summarum, jag tror att vi främjar barns utveckling genom att förklara kärlek på ett hälsosamt och avsexualiserat vis och vänta med närmare förklaringar av sex tills senare. Jag tror helhjärtat att det kommer främja de växande barnens psykiska hälsa, sexuella mognad och respekt för varandra allteftersom de växer in i vuxenlivet. Det där med föräldraskap är alltså viktigare än vad sossesverige velat att vi ska tro.

Expand full comment

Blev glad när jag nyligen läste att SD aktivt arbetar med att få bort alla politiska pekpinnar i kulturens styrdokument. Dessa gör stor skada och uppmuntrar säkert till utspel som de om drag queens som sagotanter. Låt kulturen själv bestämma repertoar och då kan ju publiken också få ett ord med i saken. Har själv svårt att längre läsa och se något som har med nazism och förtryck att göra eftersom det finns en gnagande misstanke om att man då blir utsatt för politiska påtryckningar. Läser mycket och jag märker att biblioteken också anpassar sina inköp vilket gör att jag köper egna böcker istället. Tänk om det hade funnits alternativa bibliotek!!

Expand full comment

Vilken vettig människa som helst känner ju att detta med att rikta in sig på barnen med detta innehåll är fel. Men, så härligt när du analyserar och reder upp olika argument för varför .

Dian analyser är som vanligt knivskarpa och så skönt att du inte tar hänsyn till alla konventioner.

Alltid givande att läsa vad du skriver.

Arpi for president!

Expand full comment

Kanske skulle det hjälpa att införa ett tredje kön så att man inte behöver göra så stor affär av att man är annorlunda.

Expand full comment