6 Comments

När eliternas makt gynnar medelklassen accepterar vi den. Det var varit Sveriges historia under det mesta av det 20 århundrade. Nu på mindre än 3 decennier har sossarna gått från 40+% till 20+% väljarstöd. SD har gått från noll till 20+% under samma tidsperiod. Den gamla politiste klassen är villiga att göra alt för att förhindra detta maktbytet, t.o.m. kringgå demokratiske spelregler. Det ser väljarna vilket leder till att den politiske elitens förlorar sin respekt och auktoritet. Den ekonomiske eliten förblir mer eller mindre oberörd at detta maktbytet, i det minsta i detta skedet.

Expand full comment

Våldmonopolet, föredrar jag att staten behåller för sig själv. Önskar inte att vi alla ska bära vapen och bilda miliser själv, för att upperättshålla ordningen.

Expand full comment

Så rätt. Så bra som vanligt!

Expand full comment

Jag vill nog hävda att även en mindre ekonomisk polarisering i Sverige jämfört med USA har historiskt haft betydelse för tilltron till samhällskontraktet. Det som framförallt minskat förtroendet under senast årtionden är den inhomogenisering som nya samhällsgrupper medfört. Elitens saknade förmåga att ta till sig förändringarna i samhällsklasserna och deras förlorade mediamonopol har också starkt bidragit till en förlorad tilltro till samhällskontraktet.

Expand full comment

Intressant text som jag delar på vår blogg

Expand full comment

Ja så är det som du skriver, men jag tror att det finns en del människor som vill följa en "ledare" och tycker det är för jobbigt att själv ta ställning eller att kritisera ledarskap. Eller så är det en trygghet att följa med "strömmen" vilket väl sossarna har tjänat på.

Expand full comment