12 Comments
Jun 10, 2022Liked by Ivar Arpi

Har inte lyssnat än men prologen får mig att tänka på när jag var småbarnsmamma. Det fanns ogina medelålderskvinnor med attityden: "Vi fick minsann kämpa och nu får ni göra detsamma. Jag ställer inte upp och stöttar."

Då tänkte jag;

-hoppas att jag inte blir sån.

Tänk, det blev jag inte. För när småbarnsåren och tonårstiden är över har jag all tid och kraft att stötta mammorna och papporna på jobbet som behöver stressa iväg tidigare. Välja semesterveckor före mig etc

Expand full comment

Trigger Warning: Grova Generaliseringar.

Kvinnor har tagit över mainstream/statliga plattformar. Dvs de institutioner som är minst benägna att producera något spännande, kul, aktuellt osv.

Dessa platser håller på att kollapsa då kvinnor för det mesta devalverar värdet på alla yrken de träder in i. Mycket p.g.a. det kvinnliga temperamentet och oförmågan att se bortom trygghet, safe spaces & inkluderande woke dravel m.m.

När män producerar kultur så är både könen konsumenter, när kvinnor producerar kultur så lutar det kraftigt åt kvinnliga konsumenter.

Expand full comment

Jag vänder mig STARKT emot den kanske till och med lite elitistiskt betonade ovanan hos många troende kristna att kalla just SIG för kristna, underförstått till skillnad mot dem som inte är aktivt utövande troende. Samma distinktion mellan utövande och icke utövande muslimer ser man nästan aldrig. Det är faktiskt så att döpta, konfirmerade och med giftermål och liknande traditioner också är kristna, det är inte förbehållet er som är så fina att ni tror på Gud.

Expand full comment

Lysande diskussioner!

Expand full comment

Jag undrar om detta är bara något svenskt? Sverige sticker ut på många andra sätt.

Detta undrar en finskfödd mogen dam.

Expand full comment