Rak höger med Ivar Arpi
Rak höger med Ivar Arpi
Har Muslimska brödraskapet infiltrerat Sverige?
2
Preview
0:00
-33:48
Har Muslimska brödraskapet infiltrerat Sverige?
Disputationer brukar inte uppmärksammas nämnvärt. Men Sameh Egyptsons avhandling blev både riksnyhet och kulturdebatt. Innehållet är nämligen sprängstoff – hur islamister infiltrerar Sverige.
2
Sameh Egyptson. Foto: Privat

Sameh Egyptson har skrivit på avhandlingen till och från i 20 år, men nu är den äntligen klar, och framlagd och godkänd. Titeln är: Global politisk islam? Muslimska brödraskapet & Islamiska förbundet i Sverige. Hela 743 sidor landade den på. Det är många sidor, men när mycket ska avhandlas behövs utrymme.

Tesen är att muslims…

Comments on this episode are for paid subscribers